POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADESAIXA COMPUTERS està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels USUARIS dels serveis als quals s'accedeix a través del seu web. Mitjançant la present Política de Privacitat (d'ara endavant, la Política) AIXA COMPUTERS informa als USUARIS del lloc web: www.aixa.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recullen a la web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

AIXA COMPUTERS es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l'objecte d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, per tal que tinguis perfecte coneixement del seu contingut.

Certs serveis prestats en el portal poden contenir condicions particulars amb previsions en matèria de protecció de Dades Personals. D'ells pots informar-te en els corresponents apartats.

TITULARITAT DEL TRACTAMENT
En aquests supòsits, les dades recollides per AIXA COMPUTERS seran incorporades a fitxers titularitat de AIXA COMPUTERS, degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.

USOS I FINALITATS
La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals és la gestió, prestació i personalització dels serveis i continguts del mateix que l'USUARI utilitzi i de la qual s'informarà en cada apartat.

COMUNICACIÓ DE LES DADES
Les dades demanades a través del web només seran cedides en aquells casos en què expressament se n'informi a l'USUARI.

ACTUALITZACIÓ DE LES DADES
Per tal que les dades que consten a les nostres bases de dades sempre corresponguin a la teva situació real hauràs mantenir-les actualitzades, bé actualitzant tu directament en els cas en què això sigui possible ben comunicant-ho al departament corresponent.

UTILITZACIÓ DE COOKIES
Amb l'objecte de protegir la intimitat dels usuaris de la seva pàgina web L'EMPRESA no empra cookies quan els mateixos naveguen per la mateixa.

SEGURETAT DE LES DADES
L'EMPRESA ha adoptat en el seu sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, per tal de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, en la mesura del possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat .

DRETS DELS USUARIS
En tot cas podràs accedir a les teves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i si és el cas, oposar-te al seu tractament:
a) bé mitjançant sol·licitud acompanyada d'una fotocòpia del teu DNI, remesa a la següent adreça postal: AIXA COMPUTERS, SL. Carrer de Benissa, 24, C.P. 03759 - LLOSA DE CAMATXO (Alacant)
b) bé enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: admin@aixa.com